More Articles

ആയുധം ഉപയോഗിച്ചല്ല മത വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത്! - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സഹനം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വെളിപാടുകളും സഭയുടെ വിശ്വാസവും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സ്വവർഗരതി ബന്ധങ്ങൾക്കെതിരായ ദൈവത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക-ന്യായവിധിയാണ് സോദോം ഗൊമോറയുടെ നാശത്തിന്‌ കാരണം. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശുദ്ധലിഖിതങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനവും തലമുറകളുടെ ശാപവും [കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവിചാരം] - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

Third Secret of Fatima - Answered by Bishop Athanasius Schneider - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

The correct Catholic response to “Gay Pride” events - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

The Gift of Filial Adoption The Christian Faith: the only valid and the only God-willed religion - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

Pachamama was worshiped at Vatican and it wasn’t harmless - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

“Him Alone Shall You Worship”: On the wrongness of Inter-Religious Prayer Meetings Why Christians ought not to engage in common prayer with non-Christians - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

മാനുഷിക പ്രവർത്തികളിലെ ധാർമ്മികത (Moral Teachings) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

എന്താണു കൃപാവരം (Grace)? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

AN HONEST APPRAISAL OF SECOND VATICAN COUNCIL TEXTS (QUESTIONS & ANSWERS) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

On the moral illicitness of the use of vaccines made from cells derived from aborted human fetuses - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ബഹുമത പ്രാർത്ഥനയും [multireligious] ഇന്റർ റിലീജിയസ് [Inter-religious ] പ്രാർത്ഥനയും സാധ്യമോ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പരിപൂർണമായ സ്നേഹം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിവേകമുള്ള കത്തോലിക്കൻ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സുവിശേഷപ്രഘോഷണം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

യൂണിവേഴ്‌സലിസം എന്ന പാഷണ്ടതയ്‌ക്കെതിരെ ! (ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് ഷ്‌നൈഡർ) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വത്തിക്കാനിൽ നടന്ന പച്ചമാമ വണക്കത്തെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് സഭാത്മക നിലപാടല്ലേ? (മറുപടി നൽകുന്നു ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് ഷ്‌നൈഡർ) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശ്വസിക്കുകയെന്ന പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്കാ മിഷനറിയുടെ ആധ്യാത്മികത (വിശ്വാസ വിചിന്തനം) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വർഗ്ഗീയതയുടെ തിന്മകൾക്കെതിരെ കത്തോലിക്കാ തിരുസഭ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

*സത്യമതവും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകസഭയും* (പരമ്പരാഗത കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരത്തിന്റെ (മാർപ്പാപ്പ, സാർവ്വത്രിക സൂനഹദോസുകൾ.. ) യഥാർത്ഥ അർത്ഥവും പരിമിതികളും രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാണോ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയെ സ്നേഹിക്കൂ! പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ നിറയൂ" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ - സത്യത്തിന്റെ പൂർണത. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

തിരുസ്വരൂപങ്ങളോടുള്ള കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസിയുടെ മനോഭാവം - വിശ്വാസ വിചാരം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തും മിശിഹാദർശനവും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

മാർപാപ്പമാരുടെയും സാർവ്വത്രിക സൂനഹദോസുകളുടെയും തെറ്റാവരത്തിന് (Infallible teachings) ചില നിബന്ധനകൾ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ആപേക്ഷികതാവാദം, നിസ്സംഗതവാദം, സിൻക്രെറ്റിസം - സത്യവിശ്വാസത്തിനെതിരായ വാദമുഖങ്ങൾ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പരമാധികാരവും റോമാമാർപാപ്പയും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയും കമ്യുണിസത്തിന്റെ തകർച്ചയും . - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

അക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ക്രൈസ്തവരുടെ സമീപനമേന്താകണം? ക്രിസ്തു മതവും മറ്റു മത വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? - ആർച്ചു ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

മായം ചേർത്ത ക്രിസ്തുമതവും ഹൈന്ദവരുടെ പ്രത്യാഘാതവും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ഹൈന്ദവ - ക്രൈസ്തവ മത സംവാദം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ് അസാധുവാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ഗാനമേളയല്ല.... വി.കുര്‍ബ്ബാനയാണ്.. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ആമസോൺ സിനഡിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പച്ചമാമ പ്രതിമയുടെ ഉത്ഭവം? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പച്ചമാമ വെറും ഒരു സാംസ്‌കാരിക ശില്പമോ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശ്വാസസത്യപ്രബോധനങ്ങളും (Dogmas) വിശ്വാസതത്വങ്ങളും (doctrines) - കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സാർവ്വത്രിക സൂനഹദോസുകളുടെ ഭാരതതുടർച്ച:ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ് - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

Basic Catholic Faith -Sanctifying Grace: - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം - പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ തിരുപ്പട്ടകൂദാശ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നത് സ്ത്രീകളെ തരംതാഴ്ത്തുന്നുണ്ടോ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹപ്രമാണം" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

അനുരഞ്ജനകൂദാശ അഥവാ കുമ്പസാരം: - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സത്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ്" - ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് ഷ്‌നൈഡർ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സെക്യൂലരിസം (secularism), ഡീക്രിസ്റ്റനൈസെഷൻ (de-christanization), വിശ്വാസതത്വങ്ങളിലെ ആശയകുഴപ്പങ്ങൾ (doctrinal confusion) എന്നീ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബിഷപ്പ് അത്തനേഷ്യസ് ഷനീഡർ. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശരേഖ -വത്തിക്കാൻ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly
|< 1  2   3   4 >|

Quick Links

ബുക്ക് ഓഫ് ട്രൂത് സന്ദേശങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി


ഒന്നാം പ്രമാണത്തെയും മനുഷ്യ രക്ഷയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രാവതരണങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ - [കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവിചാരം]


തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വഴി കേരളസഭ കടുത്ത വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്?


പ.മറിയത്തിന്റെ പുത്രനായ കർത്താവായ യേശു രക്തം ചിന്തി അർപ്പിച്ച ബലിയാണ് ഓരോ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനും അർപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബ്ബന


ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻറെ അരൂപി കേരള കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ


പച്ചമമായും പുതിയ വേദോപദേശവും


'തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വഴി കേരള സഭ കടുത്ത വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്'? എന്ന ഡോക്ടർ അനീഷ് ജോൺ എഴുതിയ പോസ്റ്റിന് വിശദീകരണം. ബിജു ഓഫ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ്


വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആൻ കാതറിൻ കണ്ട യുഗാന്ത്യ ദർശനം


മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട, അവന് ശിക്ഷാവിധിയില്ലായെന്ന് തറപ്പിച്ച് അച്ചൻ പറയുമ്പോൾ നരകത്തിന്റെ അസ്ഥിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും.


ഇത് കേരളസഭയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയെ നടക്കു...............


Home    |   Books    |   More Articles
myparish.net | Powered by myparish.net, A catholic Social Media