More Articles

"കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവും ഓണം കുർബാനയും" - ഉണർത്തുപാട്ട് - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

*അനുരഞ്ജനകൂദാശ - ചില പൗരസ്ത്യ കാനോനകൾ* CCEO *(അറിവിന്റെ വെട്ടം)* - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയുടെ അജണ്ടയോ ???" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

നമ്മുടെ “കുടുംബവൃക്ഷത്തെ സൗഖ്യപ്പെടുത്താമോ” എന്നിട്ട്, “പൂർവ്വീക പാപം” തുടച്ചു നീക്കാമോ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പരാജിതന്റെ സുവിശേഷം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"മറിയം നമ്മുടെ മാതൃക" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

അപ്പസ്‌തോലന്മാരുടെ (ശ്ലീഹന്മാരുടെ) വിശ്വാസപ്രമാണം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളും ക്രൈസ്തവ ആത്മീയതയും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കുമ്പസാരക്കാരനെതിരെ പരാതിയുണ്ടായാൽ...? കുമ്പസാരക്കാരൻ മര്യാദകേടായി പെരുമാറിയാൽ എന്താണ് പരിഹാര മാർഗ്ഗം ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

Proposals for a Correct Reading of the Second Vatican Council - Bishop Athanasius Schneider - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശ്വാസവും സ്നേഹവും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകൾ സാധുവായതിനാൽ (valid), അതിലെ ചില പ്രസ്താവകളിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒരുവന് പറയാൻ സാധിക്കും? വിശിഷ്യാ, ലുമെൻ ജെൻസിയം പോലുള്ള ഡോഗ്മറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുഷന്റെ (Dogmatic constitution) കാര്യത്തിൽ ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"ഭാരത കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ തെറ്റായ സാംസ്കാരികാനുരൂപണത്തിന്റെ (False Inculturation or Paganism) വക്താക്കളുടെ ന്യായങ്ങൾ ?? " - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പൊതുവെളിപാടും സ്വകാര്യവെളിപാടും - കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവിചാരം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വി യോഹന്നാൻ ക്രൂസും വി അമ്മത്രേസ്യയും "ക്രിസ്ത്യൻ യോഗ" പരിശീലിച്ചിരുന്നോ??? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഐക്യം" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സ്നേഹവും സത്യവും (വിശ്വാസ ശകലം) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ കാണും". - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

"മാനവകുലത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഏക രക്ഷകൻ - യേശു ക്രിസ്തു " - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വിശ്വാസസത്യതിരുസംഘത്തിന്റെ "ഫ്രീമേസൻസുമായുള്ള സംസർഗങ്ങളെ വിലക്കി കൊണ്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനം" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സ്വയം വിശുദ്ധീകരണം: - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സഭ : [അടിസ്ഥാന കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം] - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

“കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഐക്യം" - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ഉടമസ്ഥൻ,ആടുകൾ,ഇടയന്മാർ,തൊഴുത്ത് - വിശ്വാസ ചിന്ത - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പാൻ തീയിസം [Pantheism] - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

എന്റെ സഭ.. പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സഭയുടെ നിർവചനം ഇതാണ്: കർത്താവായ യേശു പാപികളോടൊപ്പം ഒരേ മേശയിൽ ഇരിക്കുന്നു - [കർദിനാൾ ജോസഫ് റാറ്റ്സിങ്ങർ] - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെന്നാൽ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശ്വാസത്തിന്റെ അനുസരണം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

മനുഷ്യസഹനങ്ങളും ദൈവൈക്യവും - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ക്രൈസ്തവാരാധനയിൽ "ഓം" ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്കാ ദൈവാലയം മറ്റു മതസ്ഥർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വേദിയായി അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നത് അനുചിതവും ഒഴിവാക്കപെടേണ്ടതുമാണ് - വത്തിക്കാൻ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

“ഇന്റർ-റിലീജിയസ് പ്രാർത്ഥന”-വിവിധ മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ പൊതുവായ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ഒഴിവാക്കണം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

എവിടെയൊക്കെ ഈശോമിശിഹാ സന്നിഹിതനാണോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കത്തോലിക്ക സഭയിലുള്ളതുപോലെ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് പൊതുവായ ഏക വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക - അന്ത്യോക്യയിലെ വി.ഇഗ്നേഷ്യസ് - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്ക ആരാധനാക്രമങ്ങളില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ മറ്റു മതങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ ക്ഷണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

യേശുക്രിസ്തു - കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് സഭസ്ഥാപകനും, സഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗവും. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പരിശുദ്ധ കുർബാന - കൂദാശകളുടെ കൂദാശ. - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

മൂന്നുതരം തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ(Three different kinds of place for devotion); അവയെ സംബന്ധിച്ച് അവലംബിക്കേണ്ട മനോഭാവങ്ങൾ: - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

പ്രാർത്ഥന - മനസ്സിന്റെ ആനന്ദവും (rejoice) ശക്തിയും (strength) ഭക്താചാരങ്ങളിലൂടെ ദൈവോന്മുഖമാക്കേണ്ട വിധം: - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ഭക്തിസാധനങ്ങളിലും (sensible objects) തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലും (places of devotion) നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന സംതൃപ്തിക്ക് വിധേയമാകുക നിമിത്തം ഉളവാകുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ: - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

അത്ഭുതങ്ങൾ (miracles) - വിശ്വാസവിചാരം - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

*ബാഹേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് (bodily senses) അതിസ്വാഭാവികമായി ഗോചരമാകുന്ന ഉപലംഭങ്ങൾ (apprehensions) - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ സഭക്ക് ഒന്നടങ്കം തെറ്റു പറ്റുമോ? - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സാർവ്വത്രിക മതബോധനഗ്രന്ഥങ്ങൾ : - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

ഒന്നാംപ്രമാണത്തെയും മനുഷ്യരക്ഷയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രാവതരണങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ [കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവിചാരം] - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

സാഹോദര്യ നിർവിശേഷമായ തെറ്റുതിരുത്തൽ [FRATERNAL CORRECTION] - Catholic faith - Jinto Chittilappilly

Bishop Athanasius Schneider responses to some questions regarding “Second Vatican council appraisal, Universalism and Pachamama veneration” - Catholic faith - Jinto Chittilappilly
|<  1  2  3   4 >|

Quick Links

കൊറോണ രോഗവും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും


വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ആൻ കാതറിൻ കണ്ട യുഗാന്ത്യ ദർശനം


ദൈവസ്നേഹവും നിത്യനരകവും ഒന്നിച്ചു പോകുമോ?


ഇത് കേരളസഭയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയെ നടക്കു...............


ബുക്ക് ഓഫ് ട്രൂത് സന്ദേശങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി


ഏക രക്ഷകനെ ഏറ്റുപറയാൻ പകർന്നുകൊടുക്കാൻ നമുക്കുള്ളത് പങ്കുവെക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത ഈ ജനത അനുഭവിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ നിസ്സംഗത വിഗ്രഹാരാധനയെക്കാൾ മന്ത്ര വാദത്തെക്കാൾ ഭയാനകമായ പാപമാണ്.


'തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വഴി കേരള സഭ കടുത്ത വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്'? എന്ന ഡോക്ടർ അനീഷ് ജോൺ എഴുതിയ പോസ്റ്റിന് വിശദീകരണം. ബിജു ഓഫ് മേരി ഇമ്മാക്കുലേറ്റ്


തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ വഴി കേരളസഭ കടുത്ത വിശ്വാസ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്?


പച്ചമമായും പുതിയ വേദോപദേശവും


ഒന്നാം പ്രമാണത്തെയും മനുഷ്യ രക്ഷയെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രാവതരണങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ - [കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസവിചാരം]


Home    |   Books    |   More Articles
myparish.net | Powered by myparish.net, A catholic Social Media